Home » Fanfares » 機票優惠 » 新一期【Fanfares】3月7日早上8時開賣 -國泰航空 | 港龍航空

新一期【Fanfares】3月7日早上8時開賣 -國泰航空 | 港龍航空

by ReadyDepart

今期Fanfares 名古屋連稅二千六唔錯,札幌連稅唔洗四千,國泰價算好抵,芝加哥四千二連稅可以考慮。

今期機票優惠包括:(*連其他稅項及附加費)
經濟客艙
桂林 港幣 790 | 港幣 1,102*
金邊 港幣 790 | 港幣 1,194*
吉隆坡 港幣 990 | 港幣 1,336*
胡志明市 港幣 1,190 | 港幣 1,568*
濟州 港幣 1,990 | 港幣 2,355*
名古屋 港幣 2,290 | 港幣 2,675*
芝加哥 港幣 3,490 | 港幣 4,258*
札幌 港幣 3,690 | 港幣 3,971*
巴黎 港幣 3,990 | 港幣 4,712*
紐約甘迺迪 港幣 4,290 | 港幣5,058*

特選經濟客艙
羅馬 港幣 8,990 | 港幣 9,601

訂購日期:2017年3月7日早上8時至3月13日
出發日期:
自選日子:預計2017年5月14日至5月27日
指定日子:預計2017年3月10日至4月4日

Fanfares 網址:

http://www.cathaypacific.com


搵酒店推介:
★Expedia 9折優惠碼【AMEXHK10】,有效至2017年3月31日。
http://www.expedia.com.hk
日本【名古屋】JR名古屋站、栄區 新酒店推介2016!
日本【沖繩】新酒店、渡假村、Resort推介 2015
北海道 私密度高!房內【私人風呂】酒店推介 之小樽、支笏湖、定山溪、二世古!

Related posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.