【Promotion Code】HotelClub.com優惠劵

搵酒店建議用 【Hotelscombined】 一次過比較其他訂房網價錢
HotelClub.com

87折
優惠劵,請輸入[ HOLIDAY13 ] 享受優惠。
需於5月31日2014年之前失入住

如果時間太近,可以用下面個code,只需在12月31日前住,但係得9折。
9折
折優惠劵,請輸入[ HOLIDAY10 ]

HotelClub.com 網址:http://www.hotelclub.com

留意代碼可能不適用於部份酒店。

Reply