HK Express全線11條航線勁減,低至幾十蚊!!!今晚零晨(15/5)

搵酒店建議用 【Hotelscombined】 一次過比較其他訂房網價錢

HK Express sale

今晚零晨前大家記得留意我地個Blog,今晚零晨HK Express將會推出優惠,全部航線包括第11條航線-釜山都有機會勁減,唔知會唔會平過之前Mega Sale呢!

HK Express網址
:http://www.hkexpress.com/


提供上次來回價錢作參考,一見到平過佢就即刻Book!!
亞庇 (沙巴) $540,連稅$1,057
昆明$460,連稅$934
檳城 $460,連稅$977
台中$460,連稅$898
布吉$660,連稅$1190
清邁$160,連稅$690
福岡$1060,連稅$1,677
大阪$960,連稅$1,735
東京$1160,連稅$1,907
首爾$960,連稅$1,713

Reply