Zuji 北上好時機! 中國東方航空飛國內優惠,最後3天!

搵酒店建議用 【Hotelscombined】 一次過比較其他訂房網價錢

zuji china eastern

Zuji今日做北上優惠,最後3天!!
(MU) 上海$763+起 │$1,383 (連稅)
(MU) 杭州$777+起 │$1,397 (連稅)
(MU) 南京$777+起 │$1,397 (連稅)
(MU) 寧波$777+起 │$1,397 (連稅)

訂購日期:至5月22日
出發日期:至7 月11日

優惠航空公司:中國東方航空
訂購網址:http://bit.ly/1vqBesx

如果係Zuji訂酒店,可以用埋 $100優惠碼[ HK14BS100APR ]
*單一交易金額需超過$1,500方可使用
Zuji訂酒店網址:www.zuji.com.hk

*用埋用右邊【GO!ReadyDepart】酒店格價,可以一次過睇哂各訂房網站既價錢,務求搵出最平既酒店價錢。


上海航班時間表

上海航班時間表


杭州航班時間表

杭州航班時間表


南京航班時間表

南京航班時間表


寧波航班時間表

寧波航班時間表

Reply