HK Express全線勁減-昆明$150、清邁$150、沙巴$230、布吉$230、台中$250、檳 城$410、釜山$810、大阪$850、福岡$950、首爾$1,050、東京$1,150

搵酒店建議用 【Hotelscombined】 一次過比較其他訂房網價錢
HK Express 今晚零晨12點推出$100機票新優惠,所有航點都有優惠,而且價錢都幾吸引,但要留意泰國有航班都有機會中途突然取消,真係要考慮清楚,建議要訂可以免費取消既酒店。

香港往來
昆明$150 (連稅$623)
清邁$150 (連稅$680)
沙巴$230 (連稅$749)
布吉$230 (連稅$760)
台中$250 (連稅$689)
檳城$410 (連稅$929)
釜山$810 (連稅$1,496)
大阪$850 (連稅$1,591)
福岡$950 (連稅$1,531)
首爾$1,050 (連稅$1,775)
東京$1,150 (連稅$1,862)

*以上既價錢未計行李寄艙費用
行李寄艙費用:20kg 每程$150,25kg 每程$200,30kg 每程$250
(當中沙巴同釜山旅行日期由8月25日至10月25日)

訂購日期:2014年6月10日至6月15日
出發日期:2014年8月25日至12月11日

航班時間:
http://www.hkexpress.com/zh-hk/plan/timetables.aspx

HK Express網址
http://book.hkexpress.com

hk express $100


訂房Tips
1.用右邊【GO!ReadyDepart】酒店格價,一次過睇哂各訂房網站既價錢;
2.進入下面3個訂房網中最平既一個;
3.搜尋酒店,輸入折扣碼(如有)並訂房。
Booking.com HotelClub Expedia HK [GOTCHA2014]

Reply