HK Airlines「話飛就飛」台北$500、曼谷$550、河內$750、上海/杭州$800、北京 $1100、峇里$2300

搵酒店建議用 【Hotelscombined】 一次過比較其他訂房網價錢
話飛就飛

新一輪「話飛就飛」優惠又黎喇,今晚12點已經可以訂飛喇!
今次一共8個航點,都係7月-8月份出發。

7月1日至7月17日出發:
香港往返
台北$500(連稅$1,085)
曼谷$550(連稅$1,224)
河內$750(連稅$1,381)
上海/杭州$800(連稅$1,419)
北京$1,100(連稅$1,719)
峇里島$2,300(連稅$2,806)

7月18日至8月23日出發:
香港往返
河內$750(連稅$1,381)
台北$800(連稅$1,385)
上海$900(連稅$1,519)
曼谷$1,000(連稅$1,674)
杭州$1,000(連稅$1,619)
北京$1,690(連稅$2,309)

另如果加入紫荊會首次可以即減$50,其後每次訂機票都可以得到$50 eCredit回贈,可以係下次訂票作扣減
加入紫荊會

台北
去程限坐HX284 22:50-00:40+1,
回程限坐HX253 12:25-14:20

北京
去程限坐HX336 07:40-10:30,
回程限坐HX313 20:25-23:50

曼谷
去程限坐HX767 00:55-02:35+1,
回程限坐HX768 08:25-12:10、HX766 20:25-00:55+1

上海
去程限坐HX236 08:35-10:55,
回程限坐HX231 21:10-23:45

杭州
去程限坐HX126 09:05-11:15,
回程限坐HX229 20:05-22:55

訂票日期:2014年6月11日零晨12點至6月13日
出發日期:2014年7月1日至8月23日

HK Airlines訂購網址:
http://www.hongkongairlines.com


訂房Tips
1.用右邊【GO!ReadyDepart】酒店格價,一次過睇哂各訂房網站既價錢;
2.進入下面3個訂房網中最平既一個;
3.搜尋酒店,輸入折扣碼(如有)並訂房。
Booking.com HotelClub Expedia HK [GOTCHA2014]

Reply