Zuji訂房折扣碼,憑折扣碼可享92折優惠,優惠期至2015年6月30日。

搵酒店建議用 【Hotelscombined】 一次過比較其他訂房網價錢
Zuji訂房折扣碼,憑折扣碼可享92折優惠,優惠期至2015年6月30日。

Zuji出左個新優惠碼,呢個優惠碼係持有MasterCard人仕專享,但又無指明要用MasterCard結帳,只要付款前輸入此優惠碼,即享92折優惠。

9.2折優惠碼HK14MSC8

訂購日期:即日至2015630

入住日期:即日至2015630

*此優惠碼有效期可能會因應使用量而有所改變。

Zuji訂房網址:
http://www.zuji.com.hk


訂房Tips
1.用右邊【GO!ReadyDepart】酒店格價,一次過睇哂各訂房網站既價錢;
2.進入下面3個訂房網中最平既一個;
3.搜尋酒店,輸入折扣碼(如有)並訂房。
Booking.com HotelClub [DBSBANK11] AirAsiago [GOHOTEL10]

Reply