Zuji已搶先開賣華航「Lucky 7」,香港台北經濟艙$420起(連稅$999)

搵酒店建議用 【Hotelscombined】 一次過比較其他訂房網價錢
華航「Lucky 7 驚喜票」促銷活動,係Zuji已搶先開賣,暫時見到香港飛台北經濟艙$420(連稅$999),商務艙$787(連稅$1,366),需2人同行先有優惠。

聽日華航開賣時,系統可能會好繁忙,襯早係Zuji訂穩陣。
仲可以Open Jaw,即回程可揀台北或台中返港,加$350仲可以升級坐商務艙!

訂購日期:2014年9月1日早上9點至9月3日
出發日期:9月8日至28日、10月3日至12月10日
停留期限:2至7日

Zuji網址:http://www.zuji.com.hk (進入網頁後按Exclusive Channel)

航班限制:
台北
去程坐CI680 13:25-15:05 或晚上9點後航班
回程坐 CI915 14:35-16:20、CI919 16:20-18:05或晚上9點後航班

揾台灣酒店可以去Hotelclub睇下,佢地做緊東南亞會員優惠,低至4折,仲可用88折優惠碼【RELAXHK】
相關文章:
http://www.readydepart.com/26053369382477322577/hotelclub140831
香港去台北-經濟艙

香港去台北-經濟艙
香港去台北-商務艙

香港去台北-商務艙

Reply