Zuji 10月份最新優惠碼promo code,有效期至10月31日。

搵酒店建議用 【Hotelscombined】 一次過比較其他訂房網價錢
呢個優惠碼Zuji之前已出過,現在又重新啓動,憑優惠碼可獲9折優惠,可以訂到出年3月尾。

Zuji 9折優惠碼HK14RANDOM

訂購日期:2014108日至31
入住日期:即日至2015331

Zuji
網址:www.zuji.com.hk

另外預告下星期一(2014年10月13日),Zuji又有新搞作,到時留意我們網站或Facebook公佈。

Reply