Zuji推出聖誕元旦坐長榮飛台北$689起(連稅$1,231),另有經台北飛巴黎$$3,602起(連稅$5,764),仲平過官網。

搵酒店建議用 【Hotelscombined】 一次過比較其他訂房網價錢
Zuji推出聖誕元旦坐長榮飛台北$689起(連稅$1,231),另有經台北飛巴黎$$3,602起(連稅$5,764),仲平過官網。
琴日介紹過長榮有平機票去台北,Zuji今日都同時推平機票,仲平過官網;

香港往來台北

12月1至19日出發,12月25至27日回程
來回$689(連稅$1,231)
12月29至30日出發
來回$816(連稅$1,358)

訂購日期:2014年11月12日至12月30日
出發日期:2014年12月1日至2015年1月13日

可停留日數:2至7日

另外,
經台北轉飛巴黎都有優惠,$3,602(連稅$5,764),仲可以坐Hello Kitty機。

訂購日期:至15年1月31日
出發日期:即日至12月17日、15年1月3日至2月10日、2月26日至3月31日
可停留日數:30日

Zuji網址:http://www.zuji.com.hk

今次係Zuji訂仲平過官網,但留意飛台北為加班機,去程或回程需坐零晨機,但咁平都買得過。
另外飛巴黎無得停台北,如果想停台北玩幾日,需付$780機場稅。

搵酒店推介:

Hotels.com出左9折優惠碼【HC3SH88K】,11月16日前預訂。
Hotels.com香港網址:http://zh.hotels.com/
或台灣網址: http://zh-tw.hotels.com/

宜家係Expedia訂酒店每HK$10可以儲2分Asiamiles里數,不限酒店星級及類型都儲得,仲可以用埋9折碼。(相關文章)

香港往來台北 12月29至30日出發 來回$816(連稅$1,358)

Reply