Zuji 最新88折優惠碼Discount code,有效至今晚11點59分(12月10日)。

搵酒店建議用 【Hotelscombined】 一次過比較其他訂房網價錢
宜家Zuji每星期都會出一個折訂酒店優惠碼只限即日使用,憑優惠碼可照價再88折!

88折優惠碼HK14RANDOM1210
訂購日期:即日至2014年12月10日晚上11時59分前(只限今天)
入住日期:即日至2015年3月31日

另有 92折優惠碼HK14MSCP8】可供使用。
訂購日期:即日至201412月31
入住日期:即日至2015年3月31日

Zuji網址:http://www.zuji.com.hk

留意優惠代碼不適用於部份5星級連鎖酒店,

建議用埋又邊Go!ReadyDepart一次過比較其他訂房網價錢。

Reply