Zuji 2015年最新88折優惠碼,只限今天(1月13日)使用。

搵酒店建議用 【Hotelscombined】 一次過比較其他訂房網價錢
Zuji呢個星期限時24小時「88折優惠碼」,只限今天使用,3月前入住。

88折優惠碼【HK15RANDOM0113】
訂購日期:即日至2015年1月13晚上11時59分前(只限今天)
入住日期:即日至2015年3月31日

另有 92折優惠碼【HK14MSCP8】可供使用。
訂購日期:即日至2015年1月31日
入住日期:即日至2015年3月31日

Zuji網址:http://www.zuji.com.hk

留意優惠代碼不適用於部份5星級連鎖酒店,

建議用埋又邊Go!ReadyDepart一次過比較其他訂房網價錢。

Reply