Zuji訂機票或套票,最高可享$400現金回贈

搵酒店建議用 【Hotelscombined】 一次過比較其他訂房網價錢
Zuji又再出現金回贈優惠,只要2人或以上即可獲$200至$400現金回贈,同上次一樣不限地點同出發時間。

訂購日期:2015年1月14日王1月16日晚上11時59分.
出發日期:不限

現金回贈金額

  • 2人同行之機票或套票 – $200 現金回贈
  • 3人同行之機票或套票 – $300 現金回贈
  • 4人或以上同行之機票或套票 – $400 現金回贈

Zuji現金回贈優惠:
https://www.zuji.com.hk/zh-hk/hot-deals/cash-rebate

搵平機票最好先去【Wego】格下價先。

Reply