Zuji現現金回贈優惠,香港飛台北來回連稅$1,142、曼谷$1,446、鹿兒島$3,076,只限3日。

搵酒店建議用 【Hotelscombined】 一次過比較其他訂房網價錢
Zuji現現金回贈優惠,香港飛台北來回連稅$1,142、曼谷$1,446、鹿兒島$3,076,只限3日。

Zuji今星期現金回贈優惠,只要2人或以上即可獲$200至$400現金回贈,同上次一樣不限地點同出發時間。

訂購日期:2015年2月4日至2月6日晚上11時59分.
出發日期:不限

現金回贈金額

  • 2人同行之機票或套票 – $200 現金回贈
  • 3人同行之機票或套票 – $300 現金回贈
  • 4人或以上同行之機票或套票 – $400 現金回贈

Zuji現金回贈申請表格:
https://www.zuji.com.hk/zh-hk/hot-deals/cash-rebate

搵平機票最好先去【Wego】格下價先。

可以配合之前介紹既港航優惠,飛台北、曼谷、上海、沖繩、峇里島、鹿兒島仲平過官網。

港航優惠回贈後價錢:
香港往返:
台北 $688(連稅$1,142)
曼谷 $899(連稅$1,446)
上海 $899(連稅$1,391)
沖繩 $1,322(連稅$1,767)
峇里島 $1,746(連稅$2,124)
鹿兒島 $2,698(連稅$3,076)訂票日期:1月26日至2月17日
出發日期:2月28日至6月11日

機票有效期為2-7日
已包20kg行李寄艙同餐飲

Zuji港航優惠:
http://www.zuji.com.hk/zh-hk/hot-deals/hong-kong-airlines-triumph-in-the-skies

記住於完成預訂後24小時內到填妥申請回贈表格

Reply