Zuji 訂酒店【$500大利是】Coupon Code,只限首100張訂單,年初一開始。

搵酒店建議用 【Hotelscombined】 一次過比較其他訂房網價錢
Zuji 訂酒店【$500大利是】Coupon Code,只限首100張訂單。

Zuji出左個「財神到」優惠碼,現凡訂酒店單一交易滿HK$4,000,即可獲$500減免,相當於88折優惠,6月前入住,只限首100名使用。

付款前輸入優惠碼【HK15CNY500】

訂購日期:2015年2月19日(年初一)至3月5日
入住日期:即日至2015年6月30日

Zuji網址:http://www.zuji.com.hk

留意優惠代碼不適用於部份5星級連鎖酒店,

建議用埋又邊【Go!ReadyDepart】一次過比較其他訂房網價錢。

建議搵連稅後總數接近$4,000既酒店,咁就可以用盡此折扣優惠。

Zuji $500優惠碼【HK15CNY500】

Reply