Zuji 今個星期訂酒店- 88折優惠碼,只限今天(2015年2月26日)可用。

搵酒店建議用 【Hotelscombined】 一次過比較其他訂房網價錢
Zuji呢個星期限時24小時「88折優惠碼」,只限今天使用,6月前入住。

88折優惠碼【HK15RANDOM0226】

訂購日期:2015年2月6晚上11時59分前(只限今天)
入住日期:即日至2015年6月30日
Zuji網址:http://www.zuji.com.hk

留意優惠代碼不適用於部份5星級連鎖酒店,

建議用埋又邊【Go!ReadyDepart】一次過比較其他訂房網價錢。

zuji88折優惠碼【HK15RANDOM0210】

Reply