Otel .com 3月份最新92折優惠碼 Discount Code,有效至2015年3月31日。

搵酒店建議用 【Hotelscombined】 一次過比較其他訂房網價錢
Otel .com 3月份最新92折優惠碼 Discount Code,有效至2015年3月31日。

Otel .com今個月再有新優恵碼Discount Code,相當於92折;Otel.com雖然唔夠大型訂房網多,但訂泰國或馬來西亞等酒店經常都比較抵,所以搵東南亞酒店最好上搵下。

訂房滿US$400(約HK$3,100),即減US$30(約HK$232),相當於92折優惠。

訂購前輸入【STLKTA27】優惠碼

但留意要用歐美貨幣(如歐元、美元、英鎊)結算。

訂購日期:即日至3月31日
入住日期:即日至2015年10月31日

Otel.com優惠網址:http://zh.otel.com/

*搵酒店用右邊【GO!ReadyDepart】酒店格價,可以一次過睇哂各訂房網站既價錢,務求搵出最平既酒店價錢。

於付款頁按右上角「輸入優惠碼」;
otel.com於付款頁按右上角「輸入優惠碼」;

Reply