Zuji 訂 澳洲 墨爾本 酒店,使用折扣碼,可享額外9折優惠。

搵酒店建議用 【Hotelscombined】 一次過比較其他訂房網價錢
Zuji 訂 澳洲 墨爾本 酒店,使用折扣碼,可享額外9折優惠。
Zuji 出左個新「9折優惠碼」,只限訂澳洲 墨爾本 使用,沒有價錢及住宿日數限制,9月前入住適用。
9折優惠碼【HK15AUH10】

訂購日期:即日至2015年6月30日
入住日期:即日至2015年9月30日

Zuji網址:http://www.zuji.com.hk

留意優惠代碼不適用於部份5星級連鎖酒店;

建議用埋又邊Go!ReadyDepart一次過比較其他訂房網價錢。

zuji 澳洲酒店 9折優惠碼【HK15AUH10】

Reply