AirAsiaGo【父親節】BigSale,曼谷、清邁、布吉、沙巴、吉隆坡5日4夜套票$1,199起(連稅),今晚零晨12點開賣。

搵酒店建議用 【Hotelscombined】 一次過比較其他訂房網價錢
AirAsiaGo【父親節】BigSale,曼谷、清邁、布吉、沙巴、吉隆坡5日4夜套票$1,199起(連稅),今晚零晨12點開賣。

今晚零晨12點(星期六晚),AirAsiaGo將會開新一輪BigSale,機票+4晚酒店套餐價$1,199起(已連稅),包括曼谷、清邁、布吉、沙巴、吉隆坡,暑假出發都有。

以上價錢未包行李,東南亞行李每程20公斤$150、25公斤$200、30公斤$260;

訂購日期: 2015年6月21日零晨12點 至6月28日

出發日期: 2015年7月27日至2016年5月31日

AirAsiaGo Big Sale網址:
http://www.airasiago.com.hk/bigsale

宜家價錢未更新,要今晚開賣先有Big Sale價錢,如果只想先訂機票,可以等多日到6月22日零晨(星期日晚),AirAsia都會做Big Sale,只供訂機票。

Reply