Zuji 【現金回贈】優惠,香港飛台北$650起、河內$792、名古屋$2201、墨爾本$2323、倫敦$4480起,優惠至7月31日。

搵酒店建議用 【Hotelscombined】 一次過比較其他訂房網價錢
Zuji 【現金回贈】優惠,香港飛台北$750起、河內$792、名古屋$2201、墨爾本$2323、倫敦$4480起,優惠至7月31日。

Zuji 今個星期「結伴同行」現金回贈優惠,凡訂任何地點機票或套票,可以預訂後24小時內,向Zuji申請現金回贈,只要2人或以上最多可獲$400現金回贈,現金回贈於2星期內存入信用卡賬戶。
*每張訂單需HK4,000以上,先可申請回贈。

回贈金額:
2人同行減HK$200
3人同行減HK$300
4人同行減HK$400

訂購日期:2015年7月29日至31日
出發日期:不限

Zuji現金回贈申請表格:
https://www.zuji.com.hk/zh-hk/hot-deals/cash-rebate

精選機票:(已減每人HK$100回贈)
香港 至 台北(來回) 
長榮航空 HK$650(連稅HK$1,047)
香港 至 河內(來回) 
越南航空 HK$792(連稅HK$1,270)
香港 至 名古屋(來回) 
全日空 HK$2,201(連稅HK$2,635)
*2人同行價
香港 至 墨爾本(來回)
文萊皇家航空 HK$2,323(連稅HK$3,932)
*需東京(成田)轉機)
香港 至 倫敦 (來回)
維珍航空 HK$4,480(連稅HK$6,466)

Zuji 今個星期「結伴同行」
搵酒店推介:
Expedia 9折優惠碼【CITIHKHOTEL】,有效至2015年9月30日。
http://www.expedia.com.hk

Hotelclub出左85折優惠碼【EXTRAS】,有效期由8月4日使用。

Reply