Zuji 出 阿提哈德航空【促銷】香港飛 米蘭 、 羅馬 、 維也納 $4608起(連稅),今年12月出發。

搵酒店建議用 【Hotelscombined】 一次過比較其他訂房網價錢
Zuji 出 阿提哈德航空【促銷】香港飛 米蘭 、 羅馬 、 維也納 $4608起(連稅),今年12月出發。
琴日就有卡塔爾航空飛歐洲,今日就到 阿提哈德航空 Etihad Airways 做優惠,Zuji出左阿提哈德航空 香港飛歐洲HK$2,590起,可以Openjaw(即回程可由其他城市返),今年12月前出發。
(阿提哈德航空 歐洲航線需經阿布扎比轉飛歐洲)

香港出發往返歐洲城市(連稅):
米蘭 HK$4,608起
羅馬 HK$4,684起
維也納 HK$4,886起

訂購日期:即日至2015年8月18日
出發日期:2015年10月7日至12月31日
可停留日數:3日至3個月
Zuji香港網址:http://www.zuji.com.hk
搵平機票最好先去【Fly!ReadyDepart機票格價】格下價先。

香港出發往返 米蘭 HK$4,608起

搵歐洲酒店推介:

Expedia 9折優惠碼【CITIHKHOTEL】,有效至2015年9月30日。
http://www.expedia.com.hk

歐洲【 洲際酒店 】住4晚付3晚價錢,9月前入住!

Reply