HK Express「週末優惠」!HKExpress 香港飛峴港$194、釜山/首爾$294起,今晚(1月23日)零晨開賣!

搵酒店建議用 【Hotelscombined】 一次過比較其他訂房網價錢
HK Express「週末優惠」!HKExpress 香港飛峴港$194、釜山/首爾$294起,今晚(1月23日)零晨開賣!

HK Express今個星期「週末優惠」,3個航點半價起,今次有峴港、釜山 及首爾 ,3月前出發
各航點優惠
峴港 單程HK$194 (來回連稅 HK$738)

釜山 單程HK$294 (來回連稅 HK$963)
首爾 單程HK$294 (來回連稅 HK$1,005)

訂票日期:2016年1月23日零晨12時至1月24日
出發日期:2016年1月26日至3月26日
可停留日數:無限制
HK Express網址:
以上既價錢係未包行李寄艙費用
區域1:昆明 、無錫
20KG每程$150、25KG每程$200、30KG每程$250
區域2:廣島
20kg每程$225、25kg每程$300、30kg每程$340
**搶機票不用即時加購託運行李,可以之後打去客服再加購,或可以購票後進入「管理我的訂位」系統修改行程,包括更改航班日期、選擇座位、選購餐飲和購買額外託運行李限額。

Reply