Expedia 超強88折優惠碼,訂酒店專用,有效至2016年4月30日。 | ReadyDepart 隨時出發 | 一站式旅遊情報網

Expedia 超強88折優惠碼,訂酒店專用,有效至2016年4月30日。

Expedia 超強88折優惠碼,訂酒店專用,有效至2016年4月30日。

Expedia 伙拍渣打銀行出左個強勁優惠碼,只要需入渣打萬事達卡首 6 個數目字,即可獲額外88折優惠,但只適合訂酒店,機票或套票不能使用。

訂購日期:即日至2016年4月30日
入住日期:即日至2016年7月31日

獲取優惠代碼:

如沒有渣打萬事達卡,可於獲取優惠代碼頁輸入 542479552083

再經下面連結訂酒店,可儲埋亞洲萬里通里數:
Expedia訂酒店頁:

expedia 88折優惠碼
如何使用優惠碼「影片教學」

想搵其他訂房網折扣代碼,可到「優惠碼一覽」頁睇睇。
分享至 Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

1 comments:

  1. 如沒有渣打萬事達卡,可於獲取優惠代碼頁輸入 542479 或 552083
    用左會否比人Cut????

    回覆刪除